Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

15-08-2018 - Nieuwe feitenkaart over chronische aandoeningen

In de regio Rotterdam Rijnmond zijn meer chronisch zieken dan gemiddeld in Nederland. In de feitenkaart chronische aandoeningen leest u meer over de risicofactoren en trends. Daarnaast beschrijft de feitenkaart de samenhang met onderwerpen zoals kwaliteit van leven, depressie en invloed op de dagelijkse activiteit.

31-01-2018 - Zo vind je gebiedscijfers voor Rotterdam

In Gezondheid in Kaart vind je onder elk thema een dashboard met de belangrijkste uitkomstenmaten. Het dashboard is op dit moment alleen op gemeenteniveau beschikbaar. Cijfers van gebieden of buurten in Rotterdam zijn wel te raadplegen. Een instructie vind je in deze handleiding.

11-01-2018 - Risico op depressie stijgt bij volwassenen en daalt bij ouderen

Bijna de helft van de inwoners in de regio loopt risico op een angststoornis of depressie. Sinds 2008 is sprake van een stijgende trend. Onder ouderen neemt dit risico de laatste jaren af. Toch blijft ook hier het percentage boven de 40 procent. Lees meer in deze feitenkaart.

09-01-2018 - Grote invloed ouder-kind relatie op gezondheid van jongere

Jongeren met een goede relatie met hun ouders voelen zich gezonder dan jongeren zonder. Dit geldt ook als jongeren een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Hoewel sociale steun van vrienden belangrijk is, is het beschermende effect van ouders groter. Lees meer in deze feitenkaart.

05-01-2018 - Aandacht voor overbelasting bij werkenden

Ruim 1 op de 10 volwassenen in de regio is overspannen of heeft een burn-out. Zij beoordelen hun gezondheid veel minder goed. De klachten komen vaker voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status. In de feitenkaart overspannenheid en burn-out leest u hier over.