Een ogenblik geduld a.u.b.

Zo vind je gebiedscijfers voor Rotterdam

31-01-2018
door Netty van Veelen

In Gezondheid in Kaart vind je onder elk thema een dashboard met de belangrijkste uitkomstenmaten. Het dashboard is op dit moment alleen op gemeenteniveau beschikbaar. Cijfers van gebieden of buurten in Rotterdam zijn wel te raadplegen. Een instructie vind je in deze handleiding.